Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Thông báo Về việc hỗ trợ công tác tổ chức thi tự luận trực tuyến (kỳ thi thử nghiệm) cuối học kỳ 2 năm 2020-2021

Thông báo Về việc hỗ trợ công tác tổ chức thi tự luận trực tuyến (kỳ thi thử nghiệm) cuối học kỳ 2 năm 2020-2021

Thông báo Về việc hỗ trợ công tác tổ chức thi tự luận trực tuyến (kỳ thi thử nghiệm) cuối học kỳ 2 năm 2020-2021

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022.

Thông báo về việc cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin sinh viên và tài khoản học tập trực tuyến Microsoft team

Thông báo về việc cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin sinh viên và tài khoản học tập trực tuyến Microsoft team

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong giai đoạn Nhà trường triển khai dạy - học online và đánh giá học phần cuối kỳ 2, năm học 2020-2021; Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục thông báo cho những sinh viên có nhu cầu cập nhật...