Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Đào tạo

Chương trình Đào tạo ngành CNTT & ATTT

Chương trình Đào tạo ngành CNTT & ATTT

Chương trình Đào tạo ngành CNTT & ATTT năm 2017 và 2020

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022

Thông báo về Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2021-2022.

Thông báo điều chỉnh lịch thi cuối học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo điều chỉnh lịch thi cuối học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo điều chỉnh lịch thi cuối học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo về Danh sách sinh viên đăng ký đồ án môn học khoa 09DHBM

Thông báo về Danh sách sinh viên đăng ký đồ án môn học khoa 09DHBM

Thông báo về Danh sách sinh viên đăng ký đồ án môn học khoa 09DHBM_chính thức

Chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 – năm 2021

Chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 – năm 2021

Thông báo Chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 – năm 2021 ngày 24/4/2021